آگهی دعوت مجمع عمومی

نصب تیر برق
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷

آگهی دعوت مجمع عمومی

 

                            « نوبت آخر »

   

 موسسه مجتمع مسکوني دهکده ساحلي ثبت شده به شماره ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۵۲۱۹


بدینوسیله از کلیه مالکان ویلایی موسسه مجتمع مسکونی دهکده ساحلی دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی

که در ساعت ۹ صبح روز جمعه مورخ  ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۷ در نشانی : بندرانزلی . غازیان . مجتمع مسکونی دهکده ساحلی 

سالن همایش مجتمع فرهنگيان تشکيل ميگردد ٬ حضور بهمرسانند .

دستور جلسه :

۱ – رسيدگي و تصويب عملکرد مالي سال ۱۳۹۶

۲ – رسيدگي و تصويب بودجه پيشنهادي سال ۱۳۹۷

۳ – انتخاب يکنفر بازرس اصلي و يکنفر بازرس علي البدل براي سال ۱۳۹۷

۴ – تغییر نام شخصیت حقوقی مدیریت مجتمع دهکده ساحلی

قابل ذکر است  :

طبق ماده ۱۰ اساسنامه ٬ اين جلسه که نوبت دوّم ( آخرين ) دعوت مجمع عمومی عادی است  با هر تعدادي از شرکت کنندگان ٬

جلسه رسمي و مصوبات آن براي همه شهروندان محترم لازم الاجرا ميباشد . لذا شرکت هرچه بيشتر شهروندان جهت بررسي و

اتخاذ تصميم در مورد دستور جلسه حائز اهميت است .

 

رئيس مجمع عمومی                                                    رئيس هيئت مديره
  حميدرضا صفاريان                                                          پرويز گلريز

 

دیدگاه ها بسته شده است